Elaborare și depunere dosar proiecte europene

INSTRUIT TOTAL WEB SRL, în parteneriat cu L&M Consult SRL Râmnicu Vâlcea, oferă servicii de elaborare, completare și depunere dosar complet pentru solicitarea de proiecte europene din fonduri neramburasbile și guvernamentale, cât și fonduri provenite de la instituții financiare de profil.
Dacă doriți să vă dezvoltați proiectul cu ajutorul firmei noastre, vă rugăm să ne contactați și să ne trimiteți detaliile proiectului dvs. Vom reveni în cel mai scurt timp posibil cu o ofertă competitivă având siguranța celui mai bun preț în raport cu calitatea oferită. Vă mulțumim!

Atragere fonduri investiții

Vă oferim următoarele servicii:

  • informare, instruire și formare profesională online în accesarea de proiecte europene din fonduri nerambursabile, fonduri bugetare sau alte fonduri private externe pentru derularea de proiecte;
  • completarea online a documentelor necesare elaborării dosarului de accesare a fondurilor europene și derulării proiectelor;
  • elaborarea, completarea și depunerea dosarului pentru solicitarea de proiecte europene din fonduri neramburasbile, fonduri bugetare sau private.

Serviciile ce pot fi prestate în cadrul unui "Contract de colaborare":

  • acces nelimitat personalizat la informațiile aferente PROIECTE EUROPENE și ACHIZIȚII PUBLICE pe platforma e-Learning MOSIOL;
  • instruirea online și offline pentru folosirea platformei și două dintre programele europene alese de către beneficiar;
  • elaborarea, completarea și depunerea documentatiei de solicităre a finanțării pentru proiecte europene din fonduri neramburasbile / fonduri bugetare / fonduri bancare - exclusiv costurile aferente ce presupun accesarea serviciilor de consultanță și proiectare pentru 1 (unu) proiect;
  • accesul la platforma e-Learning MOSIOL pentru instruire angajați proprii și membri ai comunității locale privind proiecte europene, achizițiile publice, sisteme de management a calitatii ISO, utilizarea primară a calculatorului electronic - operare în Microsoft Office, instruire în informatică și matematică pentru bacalaureat și admitere în învățământul superior;
  • promovarea obiectivelor din zonă (monumente istorice, mânăstiri, localuri, pensiuni, hoteluri, alte obiective turistice) prin materiale elaborate de către beneficiar;
  • promovarea activității micilor meșteșugari și a producătorilor agricoli din zonă și vânzarea online a produselor acestora - materiale elaborate de către beneficiar
  • servicii de consultanță financiară și proiectare (studiu de oportunitate, plan de afaceri, plan de marketing, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize dosar de finanțare proiecte europene, dosar de achiziții publice, dosar de rambursare etc.).

Contactați-ne!