management

martie 30, 2017
Servicii management educational

Managementul educaţional

Didactica informaţională este pe cale de a deveni o parte componentă de sine stătătoare a didacticii moderne, cu obiective bine precizate. Vom contura aria de cuprindere a didacticii informaţionale, a problematicii sale actuale.
iulie 6, 2017
Managementul organizatiei

Managementul organizației

Resursele umane reprinzintă una dintre cele mai importante ale unei organizaţii, putem afirma, chiar indispensabilă. Acesta este motivul pentru care una dintre preocupările de bază ale managerului oricărei organizaţii trebuie să fie cea legată nemijlocit de un management performant al resurselor umane de care dispune.